Herdenkingsdag voor alle slachtoffers van chemische oorlogsvoering

De Conferentie van de staten die partij zijn bij het Verdrag inzake chemische wapens heeft tijdens haar twintigste zitting besloten dat er elk jaar op 30 november een dag ter herdenking van alle slachtoffers van chemische oorlogvoering zou worden gehouden, of, indien van toepassing, op de eerste dag van de reguliere zitting van de conferentie.

Deze herdenking biedt een gelegenheid tot eerbetoon aan de slachtoffers van chemische oorlogsvoering, en om de inzet van de  Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) voor het elimineren van de dreiging van chemische wapens te erkennen, en daarmee de doelstellingen van vrede, veiligheid en multilateralisme te bevorderen.

De Derde Toetsingsconferentie van Staten die Partij zijn bij de Chemische Conventie, gehouden van 8-19 april 2013 in Den Haag, heeft bij consensus een politieke verklaring aangenomen die de “ondubbelzinnige inzet” van de Staten die Partij zijn bij het mondiale verbod op chemische wapens bevestigt, en een alomvattend overzicht van de implementatie van het CWC sinds de laatste toetsingsconferentie in 2008, waarin ook de prioriteiten van de OPCW voor de komende vijf jaar in kaart worden gebracht.

Achtergrond

De geschiedenis van de serieuze pogingen om chemische ontwapening te bereiken, die culmineerden in de sluiting van het  Verdrag inzake Chemische Wapens,  begon meer dan een eeuw geleden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden op grote schaal chemische wapens gebruikt, waarbij ruim 100.000 doden en een miljoen slachtoffers vielen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er echter geen chemische wapens gebruikt op het slagveld in Europa. Na de Tweede Wereldoorlog en met de komst van het nucleaire debat kwamen verschillende landen geleidelijk tot het besef dat de marginale waarde van het hebben van chemische wapens in hun arsenalen beperkt was, terwijl de dreiging die uitging van de beschikbaarheid en proliferatie van dergelijke wapens een alomvattende verbod wenselijk.

Het Chemische Wapenverdrag, dat in 1993 werd aangenomen, trad op 29 april 1997 in werking. Het bepaalde, “in het belang van de hele mensheid, om de mogelijkheid van het gebruik van chemische wapens volledig uit te sluiten.” (Preambule)

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag hebben de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens opgericht  “om het voorwerp en doel van dit Verdrag te bereiken, om de implementatie van de bepalingen ervan te verzekeren, met inbegrip van die voor de internationale verificatie van de naleving ervan, en om een ​​forum te bieden voor overleg en samenwerking tussen de staten die partij zijn.” (Artikel VIII).

Meer over het werk van de OPCW bij het ondersteunen van slachtoffers van chemische wapens →

 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes

Datum

30-11-2024
Categorie