Internationale dag van nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking

 • Meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen die vandaag de dag leven, hebben vrouwelijke genitale verminking (VGV) ondergaan in 30 landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië waar VGV wordt toegepast.
 • In 2024 lopen bijna 4,4 miljoen meisjes wereldwijd – of meer dan 12.000 vrouwen per dag – het risico op vrouwelijke genitale verminking.
 • VGV wordt vooral uitgevoerd bij jonge meisjes tussen de kindertijd en de leeftijd van 15 jaar.
 • VGV is een schending van de mensenrechten van meisjes en vrouwen.
 • De behandeling van de gezondheidscomplicaties van VGV kost de gezondheidszorgstelsels naar schatting 1,4 miljard dollar per jaar, een bedrag dat naar verwachting nog zal stijgen tenzij er dringend actie wordt ondernomen.
 • Meisjes hebben vandaag de dag 30% minder kans om het slachtoffer te worden van VGV vergeleken met dertig jaar geleden. Er moet echter minstens tien keer sneller vooruitgang worden geboekt om de mondiale doelstelling van de uitbanning van VGV in 2030 te kunnen verwezenlijken.

Mensenrechtenschending

De praktijk van VGV wordt internationaal erkend als een schending van de mensenrechten van meisjes en vrouwen. Het weerspiegelt de diepgewortelde ongelijkheid tussen de seksen en is een extreme vorm van discriminatie van meisjes en vrouwen.

Het wordt bijna altijd uitgevoerd door traditionele beoefenaars op minderjarigen en is een daarom een schending van de rechten van kinderen. De praktijk schendt ook iemands rechten op gezondheid, veiligheid en fysieke integriteit; het recht om vrij te zijn van marteling en wrede, onmenselijke of onterende behandeling; en het recht op leven, in gevallen waarin de procedure de dood tot gevolg heeft.

In verschillende contexten zijn er aanwijzingen die wijzen op een grotere betrokkenheid van zorgverleners bij het uitvoeren van VGV, vanwege de overtuiging dat de procedure veiliger is als deze medisch wordt toegepast. De WHO dringt er bij zorgverleners met klem op aan om geen VGV uit te voeren en heeft een mondiale strategie en specifiek materiaal ontwikkeld om zorgverleners te ondersteunen tegen medicalisering.

WHO-reactie

In 2008 nam de Wereldgezondheidsvergadering resolutie WHA61.16 over de uitbanning van VGV aan, waarbij de nadruk werd gelegd op de noodzaak van gecoördineerde actie in alle sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, financiën, justitie en vrouwenzaken.

De WHO ondersteunt een holistisch antwoord van de gezondheidszorgsector op de preventie van en zorg voor VGV, door begeleiding en middelen te ontwikkelen voor gezondheidswerkers om VGV te voorkomen en de complicaties ervan te beheersen, en door landen te ondersteunen om deze middelen aan te passen en te implementeren aan de lokale context. De WHO genereert ook bewijsmateriaal om het begrip van VGV te verbeteren en wat werkt om deze schadelijke praktijk te beëindigen.

Sindsdien heeft de WHO samen met partnerorganisaties een mondiale strategie tegen de medicalisering van VGV ontwikkeld en blijft zij landen ondersteunen bij de implementatie ervan.

Meer info

 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes

: ,

Datum

06-02-2025

Tijd

Gehele dag
Categorie