RADIUS-Opening jaarprogramma en tentoonstelling

De officiële start van het jaarprogramma DE GRENZEN AAN GROEI met de opening van de tentoonstelling HET VERLANGEN NAAR EEN DONUT(ECONOMIE) op zaterdag 24 februari.

De tentoonstelling HET VERLANGEN NAAR EEN DONUT(ECONOMIE) vormt de gespreksaanzet voor het jaarprogramma DE GRENZEN AAN GROEI, gericht op het herijken van de relatie tussen economie en ecologie. Aan de hand van het werk van twaalf kunstenaars geeft de tentoonstelling invulling aan een systeem waarin economisch en ecologisch welzijn in onderlinge samenhang en binnen planetaire grenzen wordt bezien. Hoe ziet een dergelijke meer-dan-menselijke en klimaat-inclusieve economie die recht doet aan een bredere welvaartsdefinitie eruit?

Meer info en reserveren

Afbeelding:  Lisa Rampilli

Het evenement is afgelopen.

Datum

24-02-2024
Verlopen!

Tijd

16:00 - 19:00
Categorie