Wereldwaterdag

De Verenigde Naties hebben 22 maart uitgeroepen tot Wereld Waterdag voor het creëren van bewustwording over nationale en mondiale waterproblematiek. De VN omschrijft Wereld Waterdag als volgt: “A day to celebrate, a day to change, a day to prepare”.

Elk lid van de VN heeft zich gecommitteerd om deze dag te benutten voor het creëren van bewustwording bij het brede publiek en activiteiten te organiseren die passen binnen de nationale context.

In 2015 heeft de wereld zich verbonden aan de Duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 6 als onderdeel van Agenda 2030 – de belofte dat iedereen in 2030 veilig water en sanitaire voorzieningen zou hebben.

Helaas laten recente cijfers zien dat overheden gemiddeld vier keer zo snel moeten werken om SDG 6 op tijd te halen.

Wist je dat:

 • Nog steeds 2,2 miljard mensen zonder veilig drinkwater leven, waaronder 115 miljoen mensen die oppervlaktewater drinken. (WIE/UNICEF, 2023)
 • Ongeveer de helft van de wereldbevolking minstens een deel van het jaar met ernstige waterschaarste kampt (IPCC, 2022).
 • Watergerelateerde rampen de afgelopen vijftig jaar de lijst van rampen gedomineerd hebben en verantwoordelijk zijn voor 70 procent van alle sterfgevallen als gevolg van natuurrampen. (Wereldbank, 2022).

Het thema van Wereldwaterdag 2024 is ‘Water voor Vrede’

Water kan vrede creëren of conflicten veroorzaken.

Wanneer water schaars of vervuild is, of wanneer mensen ongelijke of geen toegang hebben, kunnen de spanningen tussen gemeenschappen en landen oplopen.

Ruim 3 miljard mensen wereldwijd zijn afhankelijk van water dat de nationale grenzen overschrijdt. Toch hebben slechts 24 landen samenwerkingsovereenkomsten voor al hun gedeelde water.

Nu de gevolgen van de klimaatverandering toenemen en de bevolking groeit, is er een dringende noodzaak, binnen en tussen landen, om zich te verenigen rond de bescherming en het behoud van onze kostbaarste hulpbron.

Volksgezondheid en welvaart, voedsel- en energiesystemen, economische productiviteit en milieu-integriteit zijn allemaal afhankelijk van een goed functionerende en rechtvaardig beheerde watercyclus.

Een positief rimpeleffect creëren

Wanneer we samenwerken op het gebied van water, creëren we een positief rimpeleffect: we bevorderen harmonie, genereren welvaart en bouwen veerkracht op voor gedeelde uitdagingen.

We moeten handelen vanuit het besef dat water niet alleen een hulpbron is waarover moet worden geconcurreerd – het is een mensenrecht dat inherent is aan elk aspect van het leven.

Op deze Wereldwaterdag moeten we ons allemaal verenigen rond water en water gebruiken voor vrede, waarmee we de basis leggen voor een stabielere en welvarender toekomst.

 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes

:

Datum

22-03-2025
Categorie