Internationale dag van het onderwijs

Onderwijs is een mensenrecht, een publiek goed en een publieke verantwoordelijkheid.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 24 januari uitgeroepen tot Internationale Dag van het Onderwijs, om de rol van onderwijs in vrede en ontwikkeling te benadrukken.

Onderwijs is een mensenrecht

Het recht op onderwijs is vastgelegd in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De verklaring roept op tot gratis en verplicht basisonderwijs. Het Verdrag voor de rechten van het kind, aangenomen in 1989, gaat verder en bepaalt dat landen hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk moeten maken.

Onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikkeling

Toen zij de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling in september 2015 aannam erkende de internationale gemeenschap dat onderwijs essentieel is voor het slagen van alle zeventien doelstellingen. Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 4 heeft in het bijzonder tot doel om tegen 2030 “inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs te garanderen en de mogelijkheden voor levenslang leren voor iedereen te bevorderen”.

Uitdagingen voor het bereiken van universeel onderwijs

Onderwijs biedt kinderen een weg uit de armoede, naar een betere toekomst. Maar ongeveer 244 miljoen kinderen en adolescenten over de hele wereld gaan niet naar school; 617 miljoen kinderen en adolescenten kunnen niet lezen en rekenen; minder dan 40% van de meisjes in Afrika bezuiden de Sahara voltooit de lagere middelbare school en ongeveer vier miljoen kinderen en jonge vluchtelingen gaan niet naar school. Hun recht op onderwijs wordt geschonden en dat is onaanvaardbaar.

Zonder inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en levenslange kansen voor iedereen zullen landen er niet in slagen gendergelijkheid te bereiken en de cyclus van armoede te doorbreken die miljoenen kinderen, jongeren en volwassenen in de steek laat.

Meer info

 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes

:

Datum

24-01-2025
Categorie