Internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap

 • Vrouwen krijgen doorgaans kleinere onderzoekssubsidies dan hun mannelijke collega’s.
 • Hoewel zij 33,3% van alle onderzoekers vertegenwoordigen, is slechts 12% van de leden van nationale wetenschapsacademies vrouw.
 • Op baanbrekende terreinen zoals kunstmatige intelligentie is slechts één op de vijf professionals (22%) een vrouw.
 • Vrouwen vertegenwoordigen slechts 28% van de afgestudeerden in de techniek en 40% van de afgestudeerden in de computer wetenschap en informatica.
 • Vrouwelijke onderzoekers hebben doorgaans kortere, minder goedbetaalde carrières. Hun werk is ondervertegenwoordigd in spraakmakende tijdschriften en ze worden vaak overgeslagen voor promotie.

Vrouwen in wetenschappelijk leiderschap: een nieuw tijdperk voor duurzaamheid

Het aanpakken van enkele van de grootste uitdagingen van de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling – van het verbeteren van de gezondheid tot het bestrijden van klimaatverandering – zal afhankelijk zijn van het benutten van al het talent. Dat betekent dat er meer vrouwen in deze vakgebieden aan het werk moeten komen. Diversiteit in onderzoek vergroot de pool van getalenteerde onderzoekers en brengt nieuwe perspectieven, talent en creativiteit met zich mee. Deze dag herinnert ons eraan dat vrouwen en meisjes een cruciale rol spelen in wetenschap en technologie en dat hun deelname moet worden versterkt.

Hoewel wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) algemeen worden beschouwd als cruciaal voor de nationale economieën, hebben de meeste landen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau, tot nu toe geen gendergelijkheid op het gebied van STEM bereikt.

Achtergrond

Er is door de jaren heen een aanzienlijke genderkloof blijven bestaan ​​op alle niveaus van wetenschaps-, technologie-, ingenieurs- en wiskundedisciplines (STEM) over de hele wereld. Hoewel vrouwen enorme vooruitgang hebben geboekt bij het vergroten van hun deelname aan het hoger onderwijs, zijn zij op deze terreinen nog steeds ondervertegenwoordigd.

Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes zullen niet alleen een cruciale bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de wereld, maar ook aan vooruitgang op het gebied van alle doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Op 14 maart 2011 heeft de Commissie voor de status van vrouwen tijdens de 55e zitting een rapport aangenomen over de toegang en participatie van vrouwen en meisjes in onderwijs, opleiding, wetenschap en technologie, en over de bevordering van de gelijke toegang van vrouwen tot volledige werkgelegenheid en fatsoenlijk werk. Op 20 december 2013 heeft de Algemene Vergadering een resolutie aangenomen over wetenschap, technologie en innovatie voor ontwikkeling, waarin zij erkent dat volledige en gelijke toegang tot en deelname aan wetenschap, technologie en innovatie voor vrouwen en meisjes van alle leeftijden absoluut noodzakelijk is om gendergelijkheid te bereiken en de empowerment van vrouwen en meisjes.

Meer info

 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes

Datum

11-02-2025

Tijd

Gehele dag
Categorie