Internationale Vrouwendag

In een wereld die wordt geconfronteerd met meerdere crises is het bereiken van gendergelijkheid belangrijker dan ooit. Het waarborgen van de rechten van vrouwen en meisjes in alle aspecten van het leven is de enige manier om welvarende en rechtvaardige economieën en een gezonde planeet voor toekomstige generaties veilig te stellen.

Een van de belangrijkste uitdagingen in het bereiken van gendergelijkheid tegen 2030 is een alarmerend gebrek aan financiering met een jaarlijks tekort van 360 miljard dollar aan uitgaven voor maatregelen op het gebied van gendergelijkheid.

De tijd voor verandering is nu!

Internationale Vrouwendag 2024: ‘Investeer in vrouwen: versnel de vooruitgang’

Neem deel aan het gesprek met de hashtag #InvestInWomen. Hier zijn vijf belangrijke gebieden waarop gezamenlijke actie nodig is om ervoor te zorgen dat vrouwen niet achterblijven:

Investeren in vrouwen: een mensenrechtenkwestie

De tijd raakt op. Gendergelijkheid blijft de grootste uitdaging op het gebied van de mensenrechten. Investeren in vrouwen is een mensenrechtenverplichting en een hoeksteen voor het opbouwen van inclusieve samenlevingen. Vooruitgang voor vrouwen komt ons allemaal ten goede.

Een einde maken aan de armoede

De COVID-pandemie, geopolitieke conflicten, klimaatrampen en economische onrust hebben voor een extra 75 miljoen mensen in ernstige armoede gebracht, sinds 2020. Dit zou kunnen leiden tot meer dan 342 miljoen vrouwen en meisjes leven onder de armoedegrens tegen 2030, waardoor onmiddellijke actie van cruciaal belang is.

Implementatie van genderresponsieve financiering

Als gevolg van conflicten en stijgende brandstof- en voedselprijzen wijzen recente schattingen erop dat 75 procent van de landen de overheidsuitgaven tegen 2025 zullen terugdringen. Bezuinigingen hebben negatieve gevolgen voor vrouwen en verdringen de overheidsuitgaven voor essentiële openbare diensten en sociale bescherming.

Op weg naar een groene economie en zorgsamenleving

Het huidige economische systeem verergert de armoede, de ongelijkheid en de aantasting van het milieu, waardoor vrouwen en gemarginaliseerde groepen onevenredig zwaar worden getroffen. Voorstanders van alternatieve economische modellen stellen een verschuiving voor naar een groene economie en zorgsamenleving die de stem van vrouwen versterkt.

Ondersteuning van feministische veranderingsmakers

Feministische organisaties leiden de inspanningen om de armoede en ongelijkheid van vrouwen aan te pakken. Ze lopen echter leeg en ontvangen een schamele 0,13 procent van de totale officiële ontwikkelingshulp.

Laten we deze Internationale Vrouwendag gebruiken om deze uitdagingen om te zetten in kansen en een betere toekomst voor iedereen vorm te geven!

 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes

:

Datum

08-03-2025
Categorie