Stop geweld tegen vrouwen en meiden

De internationale campagne ‘Orange the World‘ vindt elk jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, t/m 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. In deze periode worden overal ter wereld gebouwen oranje uitgelicht en vinden er debatten, tentoonstellingen en andere activiteiten plaats. Soroptimistclub Delft en de gemeente Delft werken al enkele jaren aan de strijd tegen gendergerelateerd geweld.

Iedereen kan bijdragen om geweld tegen vrouwen en meiden de wereld uit te helpen, door bijvoorbeeld het doorbreken van het taboe over praten over geweld tegen vrouwen en meiden. En door te helpen ervoor te zorgen dat vrouwen en meiden zich veiliger kunnen voelen.

Hulporganisaties, vrouwenorganisaties, wijkorganisaties, serviceclubs, studentenverenigingen, ouderenbonden, vakbonden, politieke partijen, stichtingen, verenigingen, zelforganisaties, ondernemers, sportclubs, kerken, moskeeën, scholen en alle andere medestanders die mee willen doen.

Soroptimistclub Delft nodigt uit om op 24 mei van 13.00 – 14.30 uur in het stadskantoor mee te praten en te denken over hoe we samen de strijd tegen gendergerelateerd geweld kunnen (onder)steunen.

Aanmelden voor 19 mei bij Hafida Azouagh via MaatschappelijkIniti@Delft.nl.
Stuur deze uitnodiging door binnen je netwerk voor wie dit onderwerp interessant is.

Het evenement is afgelopen.

:

Datum

24-05-2023
Verlopen!

Tijd

13:00 - 14:30

Locatie

Stadskantoor
Stationsplein 1
Categorie

Organisator

Soroptimist Delft